DZIEJE WSZECHWŁADZY I UPADKU NAJPOTĘŻNIEJSZEGO Z RODÓW – www.eopinier.pl = To co Was bawi !