Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci – www.eopinier.pl = To co Was bawi !

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Wydawnictwo Dwie Siostry jest kojarzone z dbałością o najwyższą jakość estetyczną i edytorską książki dziecięcej. Od początku dążymy do wyznaczania w tej dziedzinie najwyższych standardów, wydając starannie wyselekcjonowane tytuły polskich i zagranicznych twórców. Z dumą i satysfakcją obserwujemy trwający od kilku lat dynamiczny rozwój polskiej ilustracji książkowej, w którym i my mamy swój udział, i kibicujemy jej międzynarodowym sukcesom.

Dzięki pozytywnym zmianom zachodzącym na rynku książki dziecięcej polskie książki dla dzieci coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w świecie. By wspomóc ten proces i obudzić wciąż niewykorzystany potencjał tkwiący w młodych twórcach, ogłaszamy pierwszą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2014. Mamy nadzieję, że stanie się on kolejnym pozytywnym impulsem, dzięki któremu polska (i nie tylko) książka dziecięca będzie stawać się jeszcze lepsza.

Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

1. Jury międzynarodowe pod przewodnictwem Daniela Mizielińskiego.

2. Jury Wydawnictwa Dwie Siostry pod przewodnictwem Ewy Stiasny.

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:

  1. Nagroda główna nagroda w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
  2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
  3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

 

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2014 roku na adres:

Wydawnictwo Dwie Siostry

al. 3 Maja 2 m. 183

00-391 Warszawa